Tarikh    : 17 Ogos  2019

Lokasi   : Pusat Internet Kg Tagasan

Peserta : 20 Peserta