Ini adalah kemudahan masjid bagi umat muslim/muslimah yang terdapat di Kampung Tagasan Tani, dan terdapat beberapa kemudahan masjid untuk umat muslim/musilmah iaitu:

1) Masjid Kampung Bantayan

 

2) Masjid Babur Rohim