Tarikh   :1 Disember 2017

Lokasi  : Masjid Saidina Abu Bakar Kg. Tagasan Tani 

Peserta : Komuniti Kg. Tagasan Tani