Mempelajari bagaimana membuat Brochure bertemakan " Larangan Merokok". Brochure yang telah dihasilkan menggunakan Microsoft Publisher ( contoh template) dan juga aplikasi canva.com. tujuannya supaya pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran mereka dengan kreatif dan inovatif.

Aktiviti

Aktiviti yang di jalankan sepanjang kelas ini adalah pembentangan power point menunjukkan cara-cara membuat brochure di dalam microsoft publisher. Selain itu, memuat turun gambar bersesuaian dengan tema melalui internet.

 

Klik Disini