Tujuan

Kelas membaca untuk kepada pelajar berumur 6 hingga 9 tahun

Aktiviti

Aktiviti yang di jalankan adalah belajar membaca menggunakan teknik fonic song yang terdapat di youtube selain itu pelajar akan di uji satu persatu sejauh mana pemahaman mereka tentang pembelajaran menggunakan teknik fonic song.

Klik Disini