Tarikh   :21 Februari 2018

Lokasi  : SK Pulau Sumandi Semporna

Peserta :240 Pelajar

 

Tujuan

Program Jelajah Didik ICT (JDI) telah dijalankan pada 21 Februari 2018 bertempat di SK Pulau Sumandi Semporna. Seramai 240 orang murid yang menghadiri program ini yang terdiri daripada murid tahap satu dan tahap dua.

 

Aktiviti

Program ini menjurus kepada pengenalan Advocacy Klik Dengan Bijak (KDB) dan menekankan isu berkaitan gejalah “Cyber Bully”. Aktiviti yang telah dijalankan asepanjang program ini adalah berbentuk soalan spontan, bengkel ICT iaitu pengenalan kepada penggunaan Komputer/ laptop aktiviti berkumpulan Game Puzzle KDB.

 Klik Disini