JADUAL PROGRAM BULAN APRIL 2021

TARIKH

PROGRAM

01/04/2021

Asas teknologi maklumat & komunikasi ( Pengenalan Kepada Komputer)

05/04/2021

E-Pembelajaran (Bacalah Anakkku Buku 1)

07/04/2021

E-Pembelajaran (Typing & Kahoot)

12/04/2021

E-Pembelajaran (Matematik 4 year)

17/04/2021

E-Pembelajaran (English)

21/04/2021

E-Pembelajaran (Bacalah Anakku)

25/05/2021

Penyampaian Hadiah Pertandingan Video Kreatif 2021