JADUAL PROGRAM BULAN JANUARI 2019

TARIKH

PROGRAM

08/01/2019

E-PEMBELAJARAN ( APLIKASI PEMBELAJARAN)

09/01/2019

MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

09/01/2019

ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT&KOMUNIKASI (EMAIL)

17/01/2019

MICROSOFT OFFICE (MICROSOFT WORD)
18/01/2019 MULTIMEDIA (VIDEO)
21/01/2019 PERKAKASAN KOMPUTER/PC HARDWARE ( PENGENALAN KEPADA PERKAKASAN)
22/01/2019 PERKAKASAN KOMPUTER/PC HARDWARE ( ASAS PENJAGAAN KOMPUTER)
23/01/2019 E-PEMBELAJARAN ( APLIKASI PEMBELAJARAN)
27/01/2019 PERKAKASAN KOMPUTER / HARDWARE ( PENGENALAN KEPADA KOMPUTER)